Cennik Ceny pobytu w Domu pod Jaworzynką

Pobyt stały pokój jednoosobowy pokój 2-osobowy
Koszt pobytu 5500 zł / m-c 5000zł / m-c
Pobyt czasowy pokój jednoosobowy pokój 2-osobowy
Koszt pobytu 230 zł / doba 200 zł / doba

Informacje dodatkowe

  • W zależności od potrzeb do kosztu pobytu należy doliczyć koszty zakupu leków oraz materiałów opatrunkowych i higienicznych (zgodnie z zasadami refundacji przez NFZ).
  • Dom posiada dodatkowy apartament dla Gości podopiecznych. Chęć skorzystania z apartamentu prosimy uzgodnić z personelem placówki przed planowanym przyjazdem.
  • Pokoje w obiekcie są w pełni umeblowane, jednakże istnieje możliwość zabrania ze sobą niewielkich elementów wyposażenia.