Dlaczego warto Jak w domu...

Dom pod Jaworzynką został powołany do życia z myślą o osobach starszych, które wymagają specjalistycznej opieki, spokoju, ciepła i zrozumienia. Bliscy często nie są w stanie zapewnić starszym członkom rodziny odpowiedniej opieki ze względu na własne zobowiązania zawodowe czy inne nieprzewidziane okoliczności życiowe. W praktyce senior jest skazany przez większą część dnia na samotność lub na okazjonalną pomoc wynajętej pielęgniarki.

W naszym Domu, senior znajduje się pod stałą opieką medyczną, która pozwala monitorować jego aktualny stan zdrowia. Całodobowa opieka specjalistów i personelu ośrodka jest gwarancją bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Domu, którym zapewnia się także niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzęty i urządzenia.

Dom Spokojnej Starości

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, zapewniamy im zajęcia warsztatowe i organizujemy czas wolny realizując potrzebę każdego człowieka do bycia wśród innych oraz uczestniczenia w życiu towarzyskim. Wspólne spędzanie czasu i nawiązywanie interakcji jest bardzo ważnym elementem dla podtrzymania prawidłowej aktywności i sprawności umysłowej.

Dom pod Jaworzynką to ciche i spokojne miejsce, w którym każdy senior jest traktowany jak członek rodziny, którego potrzeby są respektowane i realizowane z należytą starannością.

Dla kogo?

Dom pod Jaworzynką to idealne miejsce dla każdej starszej osoby, która potrzebuje opieki, uwagi, ciepła, miłej atmosfery i towarzystwa. Jego wyposażenie i architektura jest dostosowana do potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych.

Dom opieki dla Seniora

Nasz Dom jest idealną alternatywą dla indywidualnej opieki nad seniorem, która z reguły wiąże się z samotnością, odosobnieniem i alienacją społeczną. Chcąc podnosić jakość życia seniorów i poziom ich uczestnictwa w życiu społecznym, oferujemy im naszą opiekę, zaangażowanie, a także organizację wolnego czasu spędzanego w gronie mieszkańców Domu.

Dom pod Jaworzynką nie tylko zapewnia opiekę, ale także chroni przed samotnością, której tak bardzo boją się ludzie starsi.